รถยนต์เพื่อการพาณิชย์

Commuter

เริ่มต้น 1,269,000 บาท

Hiace

เริ่มต้น 999,000 บาท

Ventury

เริ่มต้น 1,367,000 บาท