เปิดบริการทุกวัน
เวลา 08.00 - 17.00 น.
ติดต่อได้ที่ โตโยต้าขอนแก่น สาขาทุกสาขา (ตึกบริการ)

ประเมินงานซ่อมแม่นยำ

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

ใช้สีสูตรน้ำ

มาตรฐานโรงงานผลิต
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีทันสมัย

คืนสภาพรถด้วยเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน

ช่างเชี่ยวชาญ

จบหลักสูตรการอบรมจากโตโยต้า รับรอง
ความสามารถด้วยประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ตรวจสอบคุณภาพ

ให้คุณมั่นใจในคุณภาพงานซ่อม
ได้ทุกขั้นตอน

ห้องพ่นและอบสีมาตรฐาน

ป้องกันฝุ่น ช่วยควบคุมงานพ่นและ
อบสีให้ได้คุณภาพ

มั่นใจอะไหล่แท้

มีคุณภาพและความทนทานสูง

 
  • ผลกระทบเนื่องจากขาดการบำรุงรักษาทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้อง
  • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม อันเนื่องจากการเสื่อมสภาพหรือสึกหรอไปตามการใช้งานตามปกติ เช่น การปรับตั้งศูนย์ล้อ ถ่วงยาง เปลี่ยนน้ำยารักษาหม้อน้ำ สารหล่อลื่น การเปลี่ยนไส้กรองต่างๆ ฟิวส์ หัวเทียน สายพาน สายพานไทม์มิ่ง เป็นต้น
  • รถที่ดัดแปลงสภาพหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อการใช้งานที่มิใช่การใช้งานตามปกติของรถยนต์แต่ละประเภท เช่น การแข่งขัน การบรรทุกน้ำหนักเกินอัตรา ฯลฯ
  • ความเสียหายที่เกิดจากสภาพแวดล้อม เช่น ฝนกรด สารเคมี เกลือ น้ำยางต้นไม้ หรือจากภัยธรรมชาติ เช่น ลูกเห็บ พายุฝนฟ้าผ่า น้ำท่วม ฯลฯ
  • การเสื่อมสภาพเนื่องจากการขาดการดูแลรักษาการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งการจัดเก็บรถไว้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
  • การปรับตั้งหรือซ่อมจากศูนย์บริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการมาตรฐานของโตโยต้า
  • ความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ เช่น สะเก็ดหิน รอยขีดข่วน
  • ความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือการรับประกัน เช่น ค่าที่พัก ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าเสียเวลา ความเสียหายทางธุรกิจ ฯลฯ

เปิดบริการทุกวัน
เวลา 08.00 - 17.00 น.
ติดต่อได้ที่ โตโยต้าขอนแก่น สาขาทุกสาขา (ตึกบริการ)