ฝนนี้ เอารถเข้าศูนย์กับบัตรเครดิต SCB รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 17%

คุ้ม 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4% เมื่อใช้บริการที่ศูนย์บริการ TOYOTA

ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป ครบทุก 3,500 บาท รับเครดิตเงินคืน 2% (70 บาท)
ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป 30,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 4% (1,200 บาท)

 1. จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท/ท่าน ตลอดรายการ
 2. ส่ง SMS เพื่อลงทะเบียน พิมพ์ SVC1 เว้นวรรค ตามด้วยเบอร์บัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) ยกเว้นบัตร SCB Private Banking & SCB M Legend ไม่ต้องลงทะเบียน

คุ้ม 2 : ใช้คะแนนสะสม SCB Rewards เท่ายอดใช้จ่าย แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13%

บัตรเครดิต SCB Toyota Platinum แลกรับเครดิตเงินคืน 13% :
ส่ง SMS เพื่อแลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืน พิมพ์ TYT เว้นวรรค ตามด้วยเบอร์บัตรเครดิต SCB Toyota 12 หลักสุดท้าย ตามด้วยคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 4545333 (ค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) ลงทะเบียน SMS ทุกครั้ง หากประสงค์ขอใช้สิทธิ์

บัตรเครดิต SCB อื่น แลกรับเครดิตเงินคืน 10% :
ส่ง SMS เพื่อแลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืน พิมพ์ SVC2 เว้นวรรค ตามด้วยเบอร์บัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ตามด้วยคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 4545333 (ค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) ลงทะเบียน SMS ทุกครั้ง ทุกประเภทบัตรเครดิต หากประสงค์ขอใช้สิทธิ์

 1. ยกเว้น บัตรเครดิต SCB Family Plus และ บัตรเครดิต SCB M VISA
 2. จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 30,000 คะแนนต่อท่าน ตลอดรายการ

เงื่อนไขคุ้ม 1

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท ยกเว้น บัตรนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายงานบริการหลังการขายกับแบรนด์รถยนต์ที่ดีลเลอร์รถยนต์ที่ร่วมรายการได้แก่ HONDA และ TOYOTA โดยชำระค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแบบชำระเต็มจำนวน และมียอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปตามที่ระบุไว้ จะได้รับเครดิตเงินคืน ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62
 2. ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS ลงทะเบียนร่วมรายการ โดยพิมพ์ SVC วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)
 3. ผู้ถือบัตรต้องมียอดใช้จ่ายตามตารางที่แสดง ผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียน SMS เข้าร่วมรายการเพื่อรับเครดิตเงินคืน
 4. จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท/ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้

เงื่อนไขคุ้ม 2

 1. สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้น บัตรนิติบุคคล บัตรเครดิต SCB Family Plus บัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 2. ผู้ถือบัตรมีสิทธิ์ใช้คะแนนสะสม SCB Rewards เท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ที่ดีลเลอร์รถยนต์ที่ร่วมรายการได้แก่ TOYOTA
 3. สิทธิประโยชน์เฉพาะบัตรเครดิต SCB Toyota Platinum แลกรับเครดิตเงินคืน 13% ผู้ถือบัตรต้องแสดงความประสงค์ในการแลกคะแนนผ่านการลงทะเบียน SMS โดยการพิมพ์ TYT เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย เว้นวรรค ตามด้วยจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก (แบบเต็มจำนวนไม่มีจุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) ซึ่งสิทธิประโยชน์นี้มีระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62 โดยผู้ถือบัตรจะได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียน (ลงทะเบียนทุกครั้งที่ต้องการขอรับสิทธิ์)
 4. กรณีบัตรเครดิต SCB อื่นๆ ผู้ถือบัตรต้องแสดงความประสงค์ในการแลกคะแนนผ่านการลงทะเบียน SMS โดยการพิมพ์ SVC2เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย เว้นวรรค ตามด้วยจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก (แบบเต็มจำนวนไม่มีจุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62 โดยผู้ถือบัตรจะได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียน (ลงทะเบียนทุกครั้งที่ต้องการขอรับสิทธิ์)
 5. หากยอดซื้อเป็นเศษทศนิยม การแลกคะแนนสะสมจะถูกปัดเศษทศนิยมลงเหลือเพียงจำนวนเต็ม
 6. คะแนนสะสมที่ถูกแลกเป็นเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 7. ผู้ถือบัตรต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอในวันที่ธนาคารทำการตัดคะแนนสะสมและไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้าได้ (Point Advance)
 8. ไม่จำกัดการแลกคะแนนขั้นต่ำ แต่จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืน 30,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้

เงื่อนไขรวม

 1. การใช้จ่ายที่ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้ ได้แก่ รายการแบ่งชำระรายเดือน SCB Dee Jung และรายการ Call for Dee Jung ยอดใช้จ่ายภายในร้านค้าเช่า รายการใช้จ่ายที่ยกเลิก ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม การเบิกเงินสดล่วงหน้า (รวมถึง Dee Jung Transfer) การซื้อกองทุน การซื้อประกันภัย การซื้อเงินตราสกุลต่างประเทศ การชำระภาษี และการใช้บัตรเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อการค้า/ธุรกิจ และการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทุกกรณี
 2. ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนและใช้จ่ายภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement)
 3. ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืน จะต้องคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระตามข้อกำหนดของธนาคารและไม่เคยฝ่าฝืนและ/หรือละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับและ/หรือ เรียกคืนเครดิตเงินคืนดังกล่าว ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืน มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการ
 4. ธนาคารมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 5 วันทำการ ก่อนดำเนินการ และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 5. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร 02-777-7777